De voordelen van flow in je organisatie

Als je flow ervaart, geeft je dat veel voordelen. Voor jezelf, het werk dat je verricht en ook directe collega’s, klanten en de organisatie hebben er profijt van als jij veelvuldig flow ervaart. En zoals alles een schaduwzijde heeft, kan (te) veel flow ervaren ook nadelen hebben.

In het boek ‘Flow in organisaties’ dat op 1 oktober 2021 uitkomt, heeft Rachel de voor- en nadelen van het ervaren van veel flow voor je uitgewerkt naar voor- en nadelen voor jouzelf, je directe collega’s, klanten en de organisatie. Door je bewust te maken van wat zowel de voor- als de nadelen zijn van het ervaren van veel flow zul je beter in staat zijn om flow zodanig te doseren dat de voordelen de boventoon zullen voeren.

Dit artikel gaat over de voordelen van flow. In een volgend artikel kun je lezen wat de nadelen kunnen zijn wanneer je (te) veel flow ervaart.

Ervaar de voordelen van flow

Flow levert een aantal algemene voordelen op, zoals goede prestaties leveren, een motiverende werking en het leervermogen van jouzelf of het team als geheel wordt groter. Onderzoeken hebben bovendien uitgewezen dat als je gelukkig bent, je minder vaak ziek bent, je langer bij een organisatie blijft en productiever en creatiever bent. De positieve effecten die flow voor jou heeft, werken door op je directe collega’s, je klanten en je organisatie als geheel. Laten we beginnen met wat flow oplevert voor jouzelf.

Voor jouzelf

Volgens Mihaly Csikszentmihalyi , een van de grondleggers van de positieve psychologie en flow, ligt de kunst van een gelukkig leven in het zo veel mogelijk dingen doen die ons in een staat van flow brengen. Als je controle hebt over wat zich in jou aan gevoelens en ervaring afspeelt, ben je beter in staat om de kwaliteit van je leven te bepalen en ervaar je optimaal geluk. Je staat positiever in het leven, waardoor je je krachtig en vitaal voelt en meer aankunt dan wanneer je geen flow ervaart. Hierdoor kun je beter en effectiever functioneren.

Wanneer je flow ervaart, zit je in een groeiproces. Je ontwikkelt je vaardigheden op het moment dat je helemaal opgaat in je taak. Hoewel het werk vanzelf lijkt te gaan, ben je intussen bezig om de uitdaging waar je voor staat en je vaardigheden in balans te brengen. Je verlegt je grenzen en blijkt tot meer in staat te zijn dan je vooraf had gedacht. De verrassend hoge prestaties die je neerzet geven je meer zelfvertrouwen en je hebt het gevoel nuttig te zijn en ertoe te doen.

Doordat je meer zelfvertrouwen hebt en op efficiënte en effectieve wijze hoge prestaties neerzet, is de kans op het ervaren van werkdruk of werkstress erg klein. Sterker nog: je raakt ervan bewust dat je het werk beter aankunt in flow, als je gefocust en geconcentreerd bent en er helemaal in kunt opgaan. Dit werkt motiverend. Als je flow ervaart, dan ben je namelijk zintuiglijk scherp. Je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft meer, oftewel: je pikt signalen beter op. Waarschijnlijk heb je wel eens gemerkt dat als je flow ervaart je je intuïtie meer laat gelden. Je intuïtie is een bron voor het vinden van oplossingsrichtingen en creativiteit.

Voor directe collega’s

Wanneer je lekker in je vel zit en positief in het leven en het werk staat, heeft dat direct invloed op de mensen om je heen. Als je veel met mensen samenwerkt, zul je dit meteen en volmondig kunnen bevestigen. Het goede of slechte humeur, die positieve of negatieve vibe is voelbaar. De een is daar gevoeliger voor dan de ander, maar over het algemeen kunnen we allemaal wel voorbeelden noemen van situaties waarbij de energie, positief of negatief, zijn effect heeft op het functioneren van anderen.

De positieve energie die vrijkomt door flowervaringen bevordert de samenwerking. Er ontstaat een synergie: krachten, kennis en ervaring worden gebundeld en leiden tot bijzonder hoge prestaties. De inspiratie die ontstaat uit deze samenwerking maakt bijzondere creaties en innovaties mogelijk.

Ook het onderlinge vertrouwen en de psychologische veiligheid worden verhoogd door flowervaringen. Wanneer je flow ervaart, straal je meer vertrouwen uit en ook een bepaalde mate van kwetsbaar durven zijn. Collega’s durven makkelijker te vertrouwen op iemand die zich kwetsbaar durft op te stellen en tegelijk vol (zelf)vertrouwen is. Ze hebben het gevoel bij je terecht te kunnen. Denk maar eens aan iemand uit jouw omgeving die vertrouwen uitstraalt en zijn authentieke zelf durft te zijn, krachtig én benaderbaar tegelijk. De combinatie van kracht en kwetsbaarheid inspireert jou waarschijnlijk ook om ook het beste uit jezelf te halen en te vertrouwen op jouw unieke eigenschappen en talenten.

Er zit voor directe collega’s trouwens ook een heel praktisch voordeel aan je flowervaringen. Met je oplossingsgerichtheid en creativiteit kun je erg behulpzaam zijn. Bovendien is de kans dat je ziek wordt aanzienlijk kleiner dan wanneer je niet lekker in je vel zit. Een zieke of verzuimende collega betekent dat met minder mensen hetzelfde werk wel gedaan moet worden, waarmee het risico op werkdruk en stress toeneemt. Jouw flow kan dus maar zo flow voor jouw collega’s opleveren. Heerlijk die positieve aanstekelijkheid!

Voor klanten

Als je flow ervaart, verricht je efficiënter en effectiever je werkzaamheden en lever je betere en snellere resultaten, dan wanneer je geen flow ervaart. En dat is merkbaar voor je klant. De klant weet namelijk beter waar hij aan toe is. Je hoeft nergens omheen te draaien, geen smoezen te verzinnen, want het loopt simpelweg gestroomlijnd. Dit geeft de juiste mate van ontspanning om transparant te kunnen communiceren met de klant.

Flowervaringen maken de relatie met je klant sterk. Door een positieve grondhouding, het zelfvertrouwen en het gedrag dat daaruit voortvloeien, ben je in staat om beter contact te maken met je klant. Je voelt zijn behoefte beter aan doordat je zintuiglijk scherp bent en je weet hierdoor klantgericht(er) te handelen. De synchroniciteit die ontstaat onder collega’s kan ook ontstaan in de klantrelatie. Die synchroniciteit is van grote waarde in onze continu veranderende wereld waar steeds meer netwerkrelaties ontstaan en veel projectmatig samengewerkt wordt.

Voor de organisatie

De genoemde voordelen van flow voor jouzelf, je directe collega’s en klanten werken natuurlijk door op je organisatie. Flowervaringen maken productiever, creatiever en zorgen voor meer rendement door effectiviteit en efficiency. Bovendien leiden flowervaringen tot meer betrokkenheid bij de organisatie, een lager verzuim en een verhoogde intrinsieke motivatie.

Net zoals flow bij jou als individu effect heeft op jouw uitstraling, hebben flowervaringen van medewerkers ook een effect op de uitstraling van een gehele organisatie. Organisaties waarin medewerkers flow ervaren, hebben een lager ongewenst personeelsverloop. Kenmerkend voor organisaties waar flow ervaren mogelijk gemaakt wordt, is dat er veel aandacht is voor de unieke talenten van medewerkers en dat hier rekening mee wordt gehouden in het in-, door- en uitstroombeleid.

Nog een voordeel voor de organisatie is dat het leervermogen wordt versterkt. Medewerkers ontwikkelen zich continu door uit hun comfortzone te komen en hun uitdaging en vaardigheden steeds weer met elkaar in balans te brengen om tot bijzonder hoge prestaties te komen. Een floworganisatie is eveneens een lerende organisatie.

André Wierdsma en Joop Swieringa omschrijven lerende organisaties in hun boek Lerend organiseren en veranderen als organisaties met een groot leervermogen. ‘Lerende organisaties zijn bekwaam en weten dat ook te blijven. Zij zijn in staat tot metaleren: leren te leren. Kernbegrip hierbij is ‘ontwikkeling’, jezelf aanpassen en tegelijk jezelf blijven’, aldus Wierdsma en Swieringa. Volgens hen ligt de basis voor het vermogen tot metaleren bij zelfkennis: om te metaleren moet je je bewust zijn van je eigen collectieve bekwaam- en onbekwaamheden. En je moet kunnen reflecteren op je eigen kunnen en de kunst verstaan om boven jezelf uit te stijgen. Zelfkennis, het bewustzijn van wat je uitdagingen en vaardigheden zijn en boven jezelf uitstijgen, maken ook onderdeel uit van flow. Als je binnen de organisatie de juiste omstandigheden weet te creëren voor flow, dan ontwikkel je eveneens een lerende organisatie, is mijn overtuiging.

Welke voordelen van flow herken jij voor jezelf, je directe collega’s, je klanten of de organisatie?

Lees de laatste artikelen:

vrouw-peddelend-water-kano
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.