Waarom doelen stellen nodig is voor flow

Hoewel het concept flow erg abstract is en ongrijpbaar lijkt (je komt in flow of je komt niet in flow), kun je wel omstandigheden creëren die flow bevorderen. Er zijn 8 factoren die invloed hebben op flow. Wil je je hier meer in verdiepen? Kijk dan eens op onze pagina over het concept Flow en de 8 factoren.

Zo aan het begin van het nieuwe jaar willen we je in dit artikel de nut en noodzaak van het stellen van doelen meegeven. Het gaat hier niet om goede voornemens die we half januari alweer verloren zijn, wanneer de westerse blue monday weer op de stoep staat. Nee. Het gaat hier om het stellen van doelen voor het jaar die je uitsmeert over de verschillende kwartalen. En die je tussentijds kunt bijstellen als de omstandigheden dat vragen. Als manager heb je een belangrijke rol bij het opstellen, bijhouden en de realisatie van doelen.

Gezamenlijke ambitie

Een doel is de gewenste situatie die je wilt bereiken. Dat begint bij de ambitie van de organisatie. Uit die ambitie vloeien de organisatiedoelen voort. Als manager is het van belang dat je goed weet wat de ambitie en doelen van de organisatie zijn. Uit de organisatiedoelen formuleer je namelijk je afdelings- of teamdoelen. Vervolgens kan ieder teamlid hieruit zijn of haar eigen doelen formuleren die samenhangen met de eigen functie en talent. Alle individuele doelen zijn als het ware op elkaar afgestemd. Dat is goed voor een prettige en effectieve samenwerking. Als je vaker artikelen van ons leest, zoals bijvoorbeeld Leiderschap bij hybride werken, dan weet je hoe belangrijk die gezamenlijke ambitie is voor flow.

Doelen geven richting aan keuzes en handelen. Door het stellen van doelen weten je teamleden waar ze aan toe zijn en wat ze te doen hebben. Mits je dit goed met elkaar afgestemd hebt natuurlijk. Dit afstemmen kun je doen in het zogenoemde planningsgesprek: het eerste gesprek in een gesprekcyclus. Na het planningsgesprek volgt na ongeveer een half jaar een voortgangs- of functioneringsgesprek en aan het eind van het jaar een evaluatie- of beoordelingsgesprek.

Uitstelgedrag voorkomen

Een goed geformuleerd doel is meetbaar. Dat wil zeggen: het doel is duidelijk omschreven en het is duidelijk merkbaar of een doel gehaald is. Je kunt het bijvoorbeeld zien, horen, voelen, of proeven. Goed meetbare doelen voorkomen uitstelgedrag. Je teamleden weten wat ze wanneer te doen hebben om doelen te halen. Dit zorgt voor grip en zorgen voor energie. Het stellen van deadlines helpen namelijk ook om zaken af te ronden.

Doelen en deadlines zorgen ervoor dat medewerkers zich beter kunnen focussen en concentreren. Zonder doelen zijn mensen eerder afgeleid door allerlei zaken die geen prioriteit hebben of er zelfs helemaal niet toe doen.

Small wins geven feedback

Doelen die opgedeeld zijn in kleinere behapbare stukken worden small wins. Ze geven een oppepper. Het is de dosis energie die je voelt bij een flowervaring. Een gevoel van moeiteloosheid, waarbij alles klopt en alles stroomt. Het halen van doelen en small wins zorgen voor directe erkenning en waardering. Medewerkers weten dat ze goed bezig zijn als ze hun doelen, groot of klein, gehaald hebben.

Duidelijke doelen hebben impact

Het hebben van duidelijke doelen heeft veel impact op het creëren van de juiste omstandigheden voor flow. Er zijn meerdere flow factoren mee gemoeid, zoals focus en concentratie en feedback/erkenning en waardering. Wanneer je werkt aan het hebben van duidelijke doelen, dan zorg je indirect ook voor een positieve impact op andere factoren die flow bevorderend werken.

Doelen stellen en deze nastreven heeft ook een positief effect op het geluksgevoel. Mensen die doelen nastreven en werken aan hun ambitie en talent zijn gelukkiger dan mensen die geen doelen stellen en nastreven. Het is zelfs zo dat het werken aan doelen belangrijker is dan het daadwerkelijk bereiken van het doel. De reis is dus belangrijker dan de bestemming.

Het Floooow-team wenst je voor dit jaar dan ook een mooie reis in flow.

Lees de laatste artikelen:

vrouw-peddelend-water-kano
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.