Bouwen aan toekomst­bestendige organisaties

Omdat het anders moet. En omdat het anders kan.

Krachtig leiderschap

Bevlogen en capabele teams

Wendbare, wakkere organisatie

Meetbare (financiële) resultaten

Toekomst­bestendigheid

Doorbreek het glazen plafond

Positieve psychologie als stuwkracht

Het vermogen om in beweging te komen en wendbaar te zijn is steeds meer een glazen plafond in veel organisaties. ‘Hoe borg je bestaansrecht in een veranderende omgeving en hoe houden wij de organisatie toekomstbestendig?’ In onze gesprekken met CEO’s en directies komen deze kernvragen steevast naar boven. Floooow kiest hierin de weg van positieve energie om het totale menselijk potentieel van de organisatie te ontsluiten. Met de positieve psychologie van flow brengen wij beweging, trots en veerkracht. Merkbaar en meetbaar onderaan de streep. Want mensen zijn de kracht van de organisatie.

Klimmen op de Flowladder

Met de Flowladder hebben wij het flow-principe vertaald in een methodiek op organisatieniveau. Hoe beter je als bedrijf in staat bent om de randvoorwaarden voor flow te vervullen voor medewerkers, teams en management, hoe hoger de staat van flow waarin de totale organisatie verkeert. In een typische flow-organisatie is er een hoge productiviteit en soepele innovatiekracht als gevolg van vitale en veerkrachtige medewerkers in bekrachtigende teams. Alles vanuit een helder besef van waarde en bijdrage aan het gezamenlijke doel.

Congruentie
Normen en waarden, organisatiecultuur en strategie zijn in overeenstemming met elkaar en worden breed gedragen.
Focus
De doelen en ambities zijn helder en worden op elk niveau gericht nagestreefd.
Innovatief vermogen
Er is veiligheid en ruimte voor authenticiteit en zelfvertrouwen om te experimenteren en te verbeteren.
Wendbaarheid
Als lerende organisatie maakt het structureel onderkennen, ontwikkelen en benutten van talent het
bedrijf wendbaar.
Waarde vanuit feedback
Vanuit verbinding met het doel en elkaar is feedback vragen en geven een gewoonte, top down,
bottom-up én horizontaal.
Hoge autonomie
Medewerkers tonen eigenaarschap, nemen verantwoording en zijn zelfsturend. De leiderschapsstijl is
coachend.
Floworganisatie
Dit is waar optimaal resultaat behaald wordt. Kwaliteit, productiviteit en innovativiteit zijn hoog met
veerkrachtige en intrinsiek gemotiveerde medewerkers.
Datagedreven Flow
De datagedreven Floworganisatie is gericht op continue optimalisatie. Het bereikte niveau wordt
verbeterd op basis van data.

Weten hoe het anders kan?

Samen meer bereiken met Floooow

Een organisatie is niets anders dan een verzameling mensen die zich, elk vanuit een eigen plek en positie, achter een gemeenschappelijk doel scharen. Zolang zij zich in het doel, de cultuur en de manier van werken herkennen, dragen zij graag bij met hun kennis en kunde. Daarom is investeren in mensen geen kostenpost, maar het ontwikkelen van concurrerend vermogen, zeker in deze tijd van ‘War on talent’. Vanuit jarenlange ervaring gelooft Floooow in structureel en positief ontketenen van menskracht, meer dan in ad hoc oplossingen voor de bekende HR-probleemgebieden. Zo bouwen wij aan toekomstbestendige organisaties.

Flow in bedrijf

Het begrip flow werd ruim 20 jaar geleden door een van de grondleggers van de positieve psychologie, Mihaly Csikszentmihalyi, geïntroduceerd. Kortweg komt flow erop neer dat mensen het meest vervuld en effectief zijn, wanneer zij volledig opgaan in datgene wat zij doen. Wat nu als wij de positieve energie van flow op bedrijfsniveau toepassen? Als wij middelen en methoden bieden waarmee je je bedrijf in flow brengt voor betere prestaties?

Lees verder

Aantoonbaar resultaat

Wij geloven in de kracht van een gezond bedrijf voor het behalen van een gezond resultaat. Met specifiek ontwikkelde tools, metrics en kpi’s maken wij de impact van onze methodiek meetbaar. Zo wordt het aantoonbaar wat voor resultaat de inzet van Floooow heeft. Hogere productiviteit, heldere communicatie, sneller schakelen, innovatiekracht vooral: positieve energie om uitdagingen aan te gaan! Onderaan de streep levert dat resultaat op waar je mee voor de dag kunt komen.

Lees verder

Nieuwe tools

Naast coaching en individuele interventies hebben wij een aantal creatieve middelen ontwikkeld om in workshops zo effectief mogelijk naar boven te krijgen wat er werkelijk in teams speelt. Van Flowtet, een flowvariant op kwartet, Flow Your Mind als interactief teamspel tot Wie ben ik?, Rad van Fortuin - voor flow op de werkvloer- en Memory. Als vernieuwer en aanjager werken wij alweer aan nieuwe tools, want de praktijk blijft altijd mooie nieuwe inzichten bieden.

Lees verder

Groei & vooruitgang

De slag om de markt wordt steeds meer op de arbeidsmarkt uitgevochten, met name als het gaat om dienstverlenende bedrijven en instellingen. Waar de kennis en competenties van medewerkers vitaal zijn, daar concurreren steeds meer bedrijven om een kleiner wordend aanbod van talent. Inmiddels is het omslagpunt bereikt dat bedrijven moet solliciteren naar de voorkeur van kandidaten. Bouwen aan toekomstbestendigheid is bouwen aan een sterk werkgeversmerk. Dat is wanneer medewerkers en management met trots en enthousiasme over je bedrijf vertellen aan wie het maar horen wil.

Lees verder

Lezingen

Als bevlogen oprichter en eigenaar van Floooow deelt Rachel Rothengatter graag kennis en ervaring. Zij schrijft regelmatig artikelen en blogs en ontwikkelt inspirerende workshops en evenementen die leiden tot bewustzijn, creativiteit en flow. Zij is auteur van het managementboek ‘Flow in organisaties’ en is host van de gelijknamige podcast. Wil je de inspiratie en drive van Rachel op jouw organisatie overbrengen?

Podcast

Laat je inspireren door interviews met mensen in verschillende organisaties en verschillende functies. In een bruisende podcast-serie gaat Rachel Rothengatter in op het creëren van de juiste omstandigheden voor meer flow in het werk, binnen teams en organisaties als geheel. Hoewel het concept flow vanuit managementperspectief misschien abstract en ongrijpbaar lijkt, blijkt uit de interviews dat de aanpak vaak heel praktisch is. Kleine vernieuwingen kunnen al veel impact maken. Zo krijg je via de podcast inzicht in de aanpak van andere organisaties.

Boek

Prestatiedruk en werkdruk zijn de grote uitdagingen van deze tijd. Flow in organisaties biedt praktische oplossingen voor deze uitdagingen. Want medewerkers die flow ervaren, zijn productiever, innovatiever, hebben een groter leervermogen en hebben minder kans op een burn- out of bore-out. Bovendien zijn zij minder geneigd de organisatie te verlaten omdat ze zich veilig voelen, zichzelf zijn en hun talent optimaal benutten. Een managementboek vol praktische tips en inzichten van onschatbare waarde voor slechts € 25, -

Zij gingen je voor