Over ons

Onze belofte

Floooow belooft dat (door flow) het welzijn en intrinsieke motivatie van medewerkers wordt vergroot, waardoor het leervermogen en klantgerichtheid wordt bevorderd, een hoge mate van creativiteit, innovatie, oplossingsgerichtheid en productiviteit ontstaat, het ziekteverzuim en ongewenst personeelsverloop vermindert, met meer winst voor de organisatie (de Floooow klant) ontstaat.

In 2030 komt burn-out (en bore-out) in Nederland niet meer voor. Bovendien wordt Nederland het meest innovatieve land ter wereld en ‘best place to work

Onze kracht

Kennisgedreven
Floooow voegt waarde toe door kennis te delen. Denk hierbij aan het delen en uitwisselen van kennis en ervaring met andere organisaties, het schrijven van blogs, boeken en procedures. Floooow creëert, ontwikkelt en past nieuwe creaties en ontwikkelingen toe in de dagelijkse werkpraktijk.

Innovatief
Floooow ontwikkelt continu nieuwe producten en diensten op basis van open innovatie (in nauwe samenwerking met anderen in ons netwerk), nieuwe kennis en in interactie met organisaties en kennisinstituten (onderwijs). We nemen hier een actieve en inspirerende rol in.

Vastberaden en gedreven
Floooow gelooft in haar concept en is overtuigd van de toegevoegde waarde ervan.

We laten ons niet door tegenslag of weerstand uit het veld slaan om onze missie te laten slagen. Waar een wil is, is een weg. Ook al loopt deze weg soms anders dan we vooraf voor ogen hadden. We hebben altijd de keuze om een andere route te nemen.

Verbinden en transformeren
Floooow werkt op basis van een community, waar verschillende professionals met hetzelfde doel met elkaar samenwerken. Op deze wijze is Floooow in staat om met een enorme capaciteit aan kennis en creativiteit organisaties en mensen te faciliteren in de transformatie naar meer flow in de dagelijkse werkpraktijk.

Over ons

Onze waarden

Floooow handelt zo veel mogelijk naar eer en geweten. Onze intuïtie is daarbij een belangrijke bron en onze ratio een trouwe bondgenoot. Onze drie kernwaarden passen bij ons hart:

Motiveren om talenten te ontdekken
Elk mens is uniek en heeft een talent dat gezien mag worden. Floooow motiveert mensen om hun talent te ontdekken en te laten zien.

Creëren van bewustzijn
Floooow maakt, door te reflecteren op houding en gedrag, mensen en organisaties bewuster van hun eigen handelen, van hun toegevoegde waarde en impact op anderen, de maatschappij en de wereld in z’n geheel.

Zorgen voor elkaar
Floooow laat zien dat er win/win/win situaties gecreëerd worden wanneer we zorgen voor elkaar. Wanneer een organisatie goed is voor haar medewerkers, zijn medewerkers goed voor de organisatie en ontstaat er een positieve “flow” die ook buiten de organisatie impact heeft.

Ons team

Rachel

Rachel Gasper- Rothengatter

Floooow regisseur

Jan Simon

Jan Simon Brouwer

Floooow trainer/coach

Mariëlle

Mariëlle Willems

Floooow trainer

Ingrid

Ingrid Nouwens

Floooow creatieve verbinder

Luuk

Luuk Harmsen

Floooow inspirator en mindset trainer