Over ons

Geworteld in de praktijk

Floooow is ontstaan vanuit jarenlange ervaring van oprichtster Rachel Rothengatter in de praktijk bij middelgrote en grote bedrijven en instellingen. Haar ervaring en inzichten vanuit de klassieke HRM-benadering, gericht op onderhoud van menselijk kapitaal als noodzakelijke kostenpost, leidde tot een overtuigde keuze voor een heel andere insteek: de inzet en verankering van positieve energie op organisatieniveau. Vanuit deze krachtige visie is investeren in mensen geen kostenpost, maar het ontwikkelen van concurrerend vermogen, zowel naar klanten als richting de arbeidsmarkt.

Krachtig leiderschap

Bevlogen en capabele teams

Wendbare, wakkere organisatie

Meetbare (financiële) resultaten

Toekomst­bestendigheid

Wij geloven in mensen

Een organisatie is niets anders dan een verzameling mensen die zich, elk vanuit een eigen plek en positie, achter een gemeenschappelijk doel scharen. Zolang zij zich in het doel, de cultuur en de manier van werken herkennen, dragen zij graag bij met hun kennis en kunde. Daarom is investeren in mensen geen kostenpost, maar het ontwikkelen van concurrerend vermogen, zeker in deze tijd van ‘War on talent’. Vanuit jarenlange ervaring gelooft Floooow in structureel en positief ontketenen van menskracht, meer dan in ad hoc oplossingen voor de bekende HR-probleemgebieden. Zo bouwen wij aan toekomstbestendige organisaties.

Bredere bijdrage

Floooow wil bijdragen door relevante kennis te delen. Wij delen zoveel mogelijk kennis door middel het uitwisselen van inzichten en ervaringen met andere organisaties in de sector. Wij schrijven actuele blogs, ontwikkelen procedures en bieden concrete handvatten in het online verkrijgbare managementboek Flow in organisaties. Zo ontwikkelen wij nieuwe creaties en passen wij relevante ontwikkelingen toe in de dagelijkse werkpraktijk.

Grensverleggend

Floooow ontwikkelt continu nieuwe producten en diensten op basis van open innovatie, vaak in nauwe samenwerking met anderen in ons netwerk. Wij blijven grenzen verleggen door een actieve en inspirerende rol te nemen in interactie met organisaties en kennisinstituten, waaronder ook onderwijs, en op basis daarvan nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen.

Vastberaden en gedreven

Floooow gelooft in haar concept en is overtuigd van de toegevoegde waarde voor veel bedrijven en instellingen van vandaag. We laten ons niet door tegenslag of weerstand uit het veld slaan om onze missie te laten slagen. Waar een wil is, is een weg. Ook al loopt deze weg soms anders dan we vooraf voor ogen hadden. We hebben altijd de keuze om een andere route te nemen.

Lees verder

Verbinden en transformeren

Floooow werkt op basis van een community, waar verschillende professionals met hetzelfde doel met elkaar samenwerken. Op deze wijze is Floooow in staat om met een enorme capaciteit aan kennis en creativiteit organisaties en mensen te faciliteren in de transformatie naar meer flow in de dagelijkse werkpraktijk.

Bevlogen
team
specialis­ten

Het toepassen van positieve psychologie en het op organisatieniveau toepassen van flow met een solide methodiek vond al snel weerklank bij meer professionals in het vakgebied. Dit vormt nu het bevlogen team van specialisten waar je als klant op bouwen kan bij de transformatie naar een toekomstbestendige Floworganisatie.

Rachel Rothengatter

Floooow expert

Jan Simon Brouwer

Floooow trainer/coach

Mariëlle Willems

Floooow trainer

Ingrid Nouwens

Floooow creative verbinder

Luuk Harmsen

Floooow inspirator en mindset trainer

Weten hoe het anders kan?