Privacybeleid

In dit privacy statement wordt beschreven hoe wij omgaan met de gegevens van klanten en derden. Dit privacy statement heeft betrekking op Floooow (www.floooow.nl) en het label onder Floooow, te weten: Flow Your Mind (www.flowyourmind.nl), alsmede de Flowscan die wordt afgenomen via www.flowscan.nu. Voor de leesbaarheid zal in onderstaand statement daar waar FLoooow wordt benoemd ook Flow Your Mind en de Flowscan bedoeld worden. Wij adviseren je om het privacy statement door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

WAT MEET DE FLOWSCAN

De Flowscan meet in hoeverre de 8 beïnvloedbare factoren voor flow aanwezig zijn binnen de organisatie en bij haar medewerkers. Op basis van de resultaten kunnen er aanbevelingen worden gedaan aan de gemeten organisatie en/of persoon over hoe de juiste omstandigheden voor werken in flow gecreëerd kunnen worden.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Floooow verwerkt alleen (persoons)gegevens die door de werkgever/opdrachtgever of actief door jouzelf zijn verstrekt. De door de werkgever/opdrachtgever of jouzelf verstrekte (persoons)gegevens worden opgenomen in ons beveiligde gegevenssysteem. Gegevens die we na ontvangst van de werkgever/opdrachtgever of jouzelf verwerken ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten zijn:

Bedrijfsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Bezoekadres bedrijf
 • Factuuradres bedrijf
 • Contactperso(o)n(en) bedrijf

(Persoons)gegevens respondent:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Datum in dienst

Indien de werkgever/opdrachtgever het wenselijk vindt om in de rapportage bepaalde details, ten behoeve van het verkrijgen van inzicht en advies, te kunnen onderscheiden, worden ook de volgende respondentgegevens verstrekt:

 • Vestiging/locatie waar de respondent werkzaam is
 • Afdeling waar de respondent werkzaam is
 • Functieniveau (Directeur/Manager/Medewerker)

Verder verwerken wij persoonsgegevens die je zelf actief aan Floooow verstrekt bij bijvoorbeeld een (aan)vraag, in (email)correspondentie en telefonisch en gegevens zoals genoemd in ons cookiebeleid.

WAAROM FLOOOOW GEGEVENS NODIG HEEFT

Floooow verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Floooow gebruikt je naam en e-mailadres ook om je haar e-mailnieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Floooow te kunnen sturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bovendien kan Floooow jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou (al dan niet via je werkgever/opdrachtgever) gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coaching, training, advies of voor het gebruik van de Flowscan.

Floooow verwerkt individuele scores vertrouwelijk. Dat wil zeggen: de persoonsgegevens zoals: voornaam, achternaam, e-mailadres, afdeling, geslacht en eventueel vestiging/locatie worden bij de verwerking van de gegevens losgekoppeld van de antwoorden. De rapportage met scores is dan niet herleidbaar naar personen. Dit noemen wij gemakshalve anonieme gegevensverwerking. Wanneer de opdrachtgever aan Flooooow verzocht heeft om het onderzoek niet anoniem uit te voeren, dan zal Floooow dit expliciet aan de respondent vermelden.

HOE LANG FLOOOOW GEGEVENS BEWAART

Floooow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je gegevens worden na beëindiging van de met jou gesloten overeenkomst maximaal twee jaar bewaard.

De persoonlijke informatie die Flooooow over jou heeft kan je altijd opvragen en inzien en op jouw verzoek wordt die informatie volgens jouw aanwijzingen gewijzigd en/of verwijderd. Jouw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens kun je sturen naar: halloooo@floooow.nl

DELEN MET ANDEREN

Floooow verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en of je werkgever/opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Floooow zal de van jou, je werkgever/opdrachtgever verkregen gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van een rapportage voor en advies aan jou of je werkgever/de opdrachtgever. Floooow behoudt zich wel het recht voor om de uitkomsten van de Flowscan te gebruiken voor benchmark doeleinden, maar zal hierbij zorgdragen dat de scores van jou/ je werkgever/opdrachtgever niet individueel en/of naar de organisatie herleidbaar zijn en de verplichting tot geheimhouding van informatie en gegevens niet geschonden wordt.

Indien Floooow onderdelen of activa van Floooow worden overgedragen aan een derde zullen jouw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Floooow zal jou daarvan in kennis stellen waarbij aan jou de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

BEVEILIGEN

Floooow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Floooow maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Floooow verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Floooow op via halloooo@floooow.nl. www.floooow.nl is een website van Floooow. Floooow is als volgt te bereiken:

Postadres:                    Korianderstraat 4, 7322 NC, APELDOORN
Vestigingsadres:            Zutphenseweg 6, 7418 AJ DEVENTER
KvK :                             56807899

Telefoon:                      06-41054005
E-mailadres:                  info@floooow.nl

WIJZIGINGEN

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

COOKIEBELEID

Flooooow maakt op de websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze websites wordt meegestuurd en door je browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Floooow gebruikt de volgende soorten cookies:

Functionele cookies: om het navigeren en het inloggen op de websites te vergemakkelijken of om jouw instellingen en/of voorkeuren te onthouden. Voorbeeld: je logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij je volgende bezoek aan dezelfde website dat je ingelogd bent. Je hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

Google Analytics: Via onze websites worden cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het ‘Privacy Shield-programma’ van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn, Facebook en Twitter opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Facebook en Twitter stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Je kunt ons via de contactpagina bereiken of via de onder het kopje “Beveiligen” genoemde gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie (mee) te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wil je meer informatie over cookies, dan kan je op de volgende websites meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht                                   : Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond                   : “Wat zijn cookies?
Consumentenbond                   : “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond                   : “Cookies verwijderen
Consumentenbond                   : “Cookies uitschakelen
Your Online Choices                  : “A guide to online behavioural advertising