Flowladder

Op naar een nieuw niveau

In een typische Floworganisatie is er een hoge productiviteit als gevolg van vitale en veerkrachtige medewerkers in bekrachtigende teams. Alles vanuit een helder besef van waarde en bijdrage aan het gezamenlijke doel en de doelen per afdeling of team. Dat klinkt helder, simpel en aanlokkelijk. De realiteit is dat dit een van de hoogste niveaus op de Flowladder is, waar de meeste bedrijven nog lang niet aan toe zijn. Jezelf tot Floworganisatie ontwikkelen is een strategisch, meerjarig proces.

Doe de Flowscan

Waar zit je organisatie op dit moment op de Flowladder? Zijn missie en visie ook buiten de directiekamer bekend? Dit basisniveau is lang niet altijd vanaf de werkvloer ingebed, want de waan van de dag vergt alle aandacht. Nog een niveau hoger op de Flowladder betekent de doelen en ambities helder zijn en op alle niveaus in de organisatie gedeeld worden via een vertaalslag naar teams en medewerkers. De Flowscan is een krachtig instrument om in beeld te krijgen op welk niveau je bedrijf zich bevindt.

 

Lees meer over de Flowscan

Congruentie
Normen en waarden, organisatiecultuur en strategie zijn in overeenstemming met elkaar en worden breed gedragen.
Focus
De doelen en ambities zijn helder en worden op elk niveau gericht nagestreefd.
Innovatief vermogen
Er is veiligheid en ruimte voor authenticiteit en zelfvertrouwen om te experimenteren en te verbeteren.
Wendbaarheid
Als lerende organisatie maakt het structureel onderkennen, ontwikkelen en benutten van talent het
bedrijf wendbaar.
Waarde vanuit feedback
Vanuit verbinding met het doel en elkaar is feedback vragen en geven een gewoonte, top down,
bottom-up én horizontaal.
Hoge autonomie
Medewerkers tonen eigenaarschap, nemen verantwoording en zijn zelfsturend. De leiderschapsstijl is
coachend.
Floworganisatie
Dit is waar optimaal resultaat behaald wordt. Kwaliteit, productiviteit en innovativiteit zijn hoog met
veerkrachtige en intrinsiek gemotiveerde medewerkers.
Datagedreven Flow
De datagedreven Floworganisatie is gericht op continue optimalisatie. Het bereikte niveau wordt
verbeterd op basis van data.

Weten hoe het anders kan?

Zij gingen je voor