Manifest

Dit is waar wij in geloven

In de huidige tijd ligt de focus van de meeste organisaties nog altijd op preventie en reduceren van de gevolgen van werkdruk, uitval, verzuim en verloop, stilstand, enzovoorts. De rode draad hiervan is de negatieve focus. Het geeft in de praktijk weinig tot geen energie en de cirkel van invloed is erg klein. De beleefde werkdruk, met als gevolg verzuim en verloop, is ook sterk afhankelijk van externe factoren zoals maatschappelijke ontwikkelingen of de thuissituatie. Onze overtuiging is dat dit voor de meeste organisaties trekken aan een dood paard is.

Flow zegt:

‘Stop met focus op werkdruk, uitval en stilstand. Focus op zaken waar je wél invloed op hebt en die positieve energie geven.’

Door te werken aan flow heb je direct impact op de werking van het brein en de mentale weerbaarheid van mensen. Dit is een route die vele malen effectiever is dan de conventionele focus op ratio. In ons brein brengen synapsen signalen over van het ene neuron naar een ander neuron. In die synapsen vinden chemische processen plaats via neurotransmitters die invloed hebben op gevoel en gedrag:

  • Serotonine bepaalt je gemoedstoestand
  • Dopamine: werkt als beloningssysteem
  • Glutamaat: zorgt voor het onthouden van herinneringen en stimuleert neuroplasticiteit oftewel het stimuleert lerend vermogen

Wat wij denken en doorgeven via die synapsen is sterk bepalend voor:

  • Hoe we ons voelen, ons geluksgevoel (serotonine)
  • Onze motivatie (dopamine)
  • Onze oplossingsgerichtheid, creativiteit en innovatie (glutamaat)

Floooow is geen partner die in de weer gaat met werkdruk, uitval en stilstand: wij richten ons op de invloed- en energiekant. Dit onderscheidt ons van andere organisaties die nu volop in de hype van werkdruk, verloop en stilstand stappen. Floooow gaat voor de lange termijn met een gedegen groeipad via de Flowladder. Wij willen bijdragen door veerkrachtige, sterke organisaties te helpen ontwikkelen en te bouwen aan bestaansrecht. Vandaag én morgen

Wat ons drijft: onze misse

 

Wij willen bijdragen door te helpen veerkrachtige, sterke organisaties ontwikkelen en te bouwen aan bestaansrecht. Vandaag én morgen.

Weten hoe het anders kan?