Flowscan

Meten is weten

De Flowscan is een online assessmenttool, vergelijkbaar met een medewerkers-tevredenheidsonderzoek, met een heldere eindrapportage. De Flowscan meet in hoeverre de organisatie en medewerkers de juiste omstandigheden hebben gecreëerd om in flow te kunnen werken. Wanneer flow op de juiste wijze wordt toegepast, leidt dit tot sterk verbeterde resultaten én is er gelijktijdig volop aandacht voor het welzijn van medewerkers. In plaats van stress en steeds hogere werkdruk, ontstaan ‘als vanzelf’ successen, gewoon omdat het complete plaatje klopt.

  • Meten = Weten
  • Organisatie- of afdelingsbreed onderzoek
  • Inzicht in knelpunten en verbeterpunten
  • Gedegen basis voor een Plan van Aanpak

Van 0-meting naar 1-meting

Medewerkers ontvangen een persoonlijke link naar de Flowscan waarin zij gevraagd worden naar hun beleving van de 8 factoren die van invloed zijn om in flow te kunnen werken. Hoe ervaren zij de beïnvloedbare factoren binnen de organisatie en welke factoren blijven nog onderbelicht? Welke belemmeringen ervaren zij om in flow te komen, op persoonlijk niveau en op organisatieniveau? Waar kan de organisatie zich verder in ontwikkelen en wat kunnen medewerkers zelf doen om vaker in flow hun werk optimaal effectief te verrichten? De Flowscan kan anoniem ingevuld worden, zodat de resultaten in het rapport niet herleidbaar zijn naar personen. Wat de deelname aanlokkelijk maakt is dat alle medewerker hun eigen rapportage ontvangen voor eigen inzicht en gebruik.

De resultaten van de Flowscan 0-meting worden verzameld en omgezet in een rapportage met eindconclusie en aanbevelingen. Op basis van de conclusie en aanbevelingen kan er in nauw overleg een plan van aanpak opgesteld worden.

Na een interventieperiode vanuit het overeengekomen Plan van Aanpak doen wij de Flowscan 1-meting, zodat de effecten van de verbeteraanpak aantoonbaar en inzichtelijk worden.

Neem contact op over de Flowscan

Weten hoe het anders kan?