Flowscan

Realiseer hogere productiviteit & meer innovatie.

De Flowscan is een meetinstrument (een survey), vergelijkbaar met een medewerkers tevredenheidsonderzoek. De Flowscan meet in hoeverre de organisatie en medewerkers de juiste omstandigheden hebben gecreëerd om in flow te kunnen werken. Want wanneer flow juist wordt toegepast leidt dit tot de beste resultaten èn is er gelijktijdig volop aandacht voor het welzijn van medewerkers. Geen hoge(re) werkdruk, maar successen die vanzelf ontstaan, omdat het complete plaatje klopt.

  • Meten = weten
  • Organisatie of afdelingsbreed onderzoek
  • Inzicht in knel- en verbeterpunten
  • Een wendbare organisatie worden en zijn

Hoe werkt de Flowscan dan?

Medewerkers ontvangen een persoonlijke link naar de Flowscan waarin zij gevraagd worden naar hun beleving van de 8 factoren die van invloed zijn om in flow te kunnen werken. Hoe ervaren zij de beïnvloedbare factoren binnen de organisatie en welke factoren blijven nog onderbelicht? Welke belemmeringen ervaren zij zelf om te komen tot flow, op persoonlijk niveau en op organisatieniveau? Waar kan de organisatie zich nog verder in ontwikkelen en wat kunnen medewerkers zelf doen om vaker flow op het werk te ervaren? De flowscan kan anoniem ingevuld worden, waarbij de resultaten in het rapport niet herleidbaar zijn naar personen. De medewerkers ontvangen hun eigen ingevulde rapportage voor eigen inzicht en gebruik.

De resultaten van de Flowscan worden verzameld en omgezet in een rapportage met conclusie en aanbevelingen. Op basis van de conclusie en aanbevelingen kan er een plan van aanpak gemaakt worden.

Na een interventieperiode vanuit het plan van aanpak kan Floooow met de Flowscan een 1-meting doen, zodat de effecten van de verbeteraanpak inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Vraag de Flowscan aan