Wat is flow

Wat is flow

Wat is flow?

Flow is dat je helemaal opgaat in dat wat je op dat moment aan het doen bent. Het besef van tijd verdwijnt en de ervaring is zo aangenaam dat het intrinsiek motiverend werkt.

Flow ontstaat meestal als je tot aan de grenzen van je kunnen wordt uitgedaagd. Je raakt niet uitgeput, maar het werk levert juist veel energie op (je bruist van energie) en het geeft je het gevoel van eindeloos door kunnen gaan.

Wat levert flow op?

Wanneer binnen organisaties regelmatig flow ervaren wordt levert dat een heel scala aan voordelen op. Zo wordt het welzijn van medewerkers bevorderd, waardoor er sprake is van een laag ziekteverzuim (medewerkers zijn vitaler), de productiviteit is hoog (medewerkers functioneren efficiënter en effectiever), de innovatiekracht wordt vergroot (medewerkers zijn creatiever en oplossingsgerichter, het leervermogen wordt versterkt (medewerkers hebben meer zelfinzicht en durven uit hun comfortzone te komen en leren van fouten), er is sprake van een lager ongewenst personeelsverloop (de organisatie heeft de juiste persoon op de juiste plek en de ambities van medewerkers liggen in lijn met de missie en doelen van de organisatie), de klantgerichtheid is hoog (medewerkers zijn positiever, oplossingsgerichter en hun positieve stemming beïnvloedt de klantervaring).
Investeren in flow zal de organisatie per saldo door dus letterlijk meer winst opleveren.

Hoe kan Flow bevorderd worden?

Het concept flow in de dagelijkse werkpraktijk en de interventies die Floooow ontwikkelt en begeleidt zijn gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek dat Rachel heeft gedaan voor haar masterthesis. Rachel heeft onderzocht hoe in organisaties de optimale omstandigheden voor flow gecreëerd kunnen worden.

Welke invloed hebben medewerkers zelf op het bevorderen van flow en wat kan de organisatie doen om flow op het werk te bevorderen?

Uit haar onderzoek blijkt dat er 8 factoren zijn die flowervaringen in het dagelijkse werk kunnen stimuleren, namelijk:

1. Focus & Concentratie

Focus en concentratie is nodig om helemaal op te kunnen gaan in dat wat je op dat moment aan het doen bent.

2. Cultuur & Kernwaarden

De persoonlijke normen en waarden van medewerkers liggen in lijn met de waarden van de organisatie.

3. Duidelijkheid & Doelen

De doelen van de organisatie en afdelingen zijn duidelijk en passen bij de ambities van medewerkers.

4. Uitdagingen & Vaardigheden

Er is aandacht voor de unieke talenten van medewerkers en medewerkers ontwikkelen zich door uit hun comfortzone te komen en nemen waar nodig tijd om te herstellen van stressvolle situaties.

5. Waardering & Ontwikkeling

Er is sprake van (wederzijdse) erkenning en waardering en er is sprake van een transparante feedbackcultuur.

6. Autonomie & Verantwoordelijkheid

Medewerkers krijgen autonomie, passend bij hun vaardigheden en behoefte en nemen verantwoordelijkheid. Ze zijn eigenaar van de werkzaamheden.

7. Veiligheid & Zelfvertrouwen

Er is sprake van een veilige omgeving waar mensen zichzelf kunnen zijn en zelfvertrouwen kunnen hebben en/of ontwikkelen.

8. Overtuigingen & Patronen

Medewerkers weten patronen die niet langer dienend zijn te doorbreken en weten belemmerende overtuigingen om te zetten naar helpende gedachten.

Wat is flow

Zet met je organisatie in op flow

Wil jij erachter komen wat er voor jouw team of jouw organisatie aan stappen nodig zijn om een flow-organisatie te worden? Neem contact met ons op en ga met ons in gesprek.

  • Minder ziekteverzuim
  • Innovatievere organisatie
  • Vitalere medewerkers
  • Betere resultaten