Waardevolle tips, trends en inzichten ontvangen?

Meld je aan en ontvang inspirerende tips en inzichten die voor jou relevant zijn.

Doorbreek het glazen plafond

Samen meer  bereiken met Floooow

Een organisatie is niets anders dan een verzameling mensen die zich, elk vanuit een eigen plek en positie, achter een gemeenschappelijk doel scharen. Zolang zij zich in het doel, de cultuur en de manier van werken herkennen, dragen zij graag bij met hun kennis en kunde. Daarom is investeren in mensen geen kostenpost, maar het ontwikkelen van concurrerend vermogen, zeker in deze tijd van ‘War on talent’. Vanuit jarenlange ervaring gelooft Floooow in structureel en positief ontketenen van menskracht, meer dan in ad hoc oplossingen voor de bekende HR-probleemgebieden. Zo bouwen wij aan toekomstbestendige organisaties.

Bredere bijdrage

Floooow wil bijdragen door relevante kennis te delen. Wij delen zoveel mogelijk kennis door middel het uitwisselen van inzichten en ervaringen met andere organisaties in de sector. Wij schrijven actuele blogs, ontwikkelen procedures en bieden concrete handvatten in het online verkrijgbare managementboek Flow in organisaties. Zo ontwikkelen wij nieuwe creaties en passen wij relevante ontwikkelingen toe in de dagelijkse werkpraktijk.

Grensverleggend

Floooow ontwikkelt continu nieuwe producten en diensten op basis van open innovatie, vaak in nauwe samenwerking met anderen in ons netwerk. Wij blijven grenzen verleggen door een actieve en inspirerende rol te nemen in interactie met organisaties en kennisinstituten, waaronder ook onderwijs, en op basis daarvan nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen.

Vastberaden en gedreven

Floooow gelooft in haar concept en is overtuigd van de toegevoegde waarde voor veel bedrijven en instellingen van vandaag. We laten ons niet door tegenslag of weerstand uit het veld slaan om onze missie te laten slagen. Waar een wil is, is een weg. Ook al loopt deze weg soms anders dan we vooraf voor ogen hadden. We hebben altijd de keuze om een andere route te nemen.

Lees verder

Verbinden en transformeren

Floooow werkt op basis van een community, waar verschillende professionals met hetzelfde doel met elkaar samenwerken. Op deze wijze is Floooow in staat om met een enorme capaciteit aan kennis en creativiteit organisaties en mensen te faciliteren in de transformatie naar meer flow in de dagelijkse werkpraktijk.

Weten hoe het anders kan?

Vanuit jarenlange ervaring gelooft Floooow in structureel en positief ontketenen van menskracht, meer dan in ad hoc oplossingen voor de bekende HR-probleemgebieden. Wil je bouwen aan een toekomstbestendige organisatie en ben je benieuwd wat Floooow daarin kan betekenen? Plan een gratis kennismakingsgesprek. Wij gaan graag met je in gesprek over hoe we positieve psychologie inzetten als stuwkracht. Ontdek hoe je de organisatie in beweging kan zetten. Omdat het anders moet. En omdat het anders kan.